Със сигурност нещо не е както трябва.Виждате ли го?

   

Снимката е снимана през 2012година…И със сигурност нещо не е както трябва.Виждате ли го?